Проекти
"Безопасен интернет" - Община Варна, Дирекция "Превенции"
продължава>
 
LiveZone.org
продължава>
 
ТСБ (Териториално статистическо бюро) Варна
продължава>
 
„Витела Нет” ЕООД гр. Стара Загора

продължава>
 
ПГ по електротехника - гр. Варна

продължава>
 
VIII СОУПЧЕ "А.С.Пушкин" гр.Варна

продължава>
 
Участие в проект BG051PO001-3.1.01 Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието

продължава>
 
„СЕРДИКА 90” АД – гр. Добрич

продължава>
 


Посетете ни във Фейсбук

.

Дистанционно обучение

Морска Правоспособност
Oнлайн тестове за самоподготовка за входните нива при сертифициращите изпити за различните функции.
CINEMA 4D
Kурс за обучение с популярната система за визуализиране.
SolidWorks
Дистанционен курс на обучение "3D моделиране със SolidWorks".
Copyright © 2009-2018 Resonance.BG Ltd.
Google Analytics Alternative