Проекти
"Безопасен интернет" - Община Варна, Дирекция "Превенции"
There are no translations available.

Read more...
 
LiveZone.org
There are no translations available.

Read more...
 
ТСБ (Териториално статистическо бюро) Варна
There are no translations available.

Read more...
 
„Витела Нет” ЕООД гр. Стара Загора
There are no translations available.

Read more...
 
ПГ по електротехника - гр. Варна
There are no translations available.

Read more...
 
VIII СОУПЧЕ "А.С.Пушкин" гр.Варна
There are no translations available.

Read more...
 
Участие в проект BG051PO001-3.1.01 Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието
There are no translations available.

Read more...
 
„СЕРДИКА 90” АД – гр. Добрич
There are no translations available.

Read more...
 


Join us on Facebook

.

Дистанционно обучение

Морска Правоспособност
Oнлайн тестове за самоподготовка за входните нива при сертифициращите изпити за различните функции.
CINEMA 4D
Kурс за обучение с популярната система за визуализиране.
SolidWorks
Дистанционен курс на обучение "3D моделиране със SolidWorks".
Copyright © 2009-2018 Resonance.BG Ltd.
Google Analytics Alternative