Участие в проект BG051PO001-3.1.01 Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието
There are no translations available.

Инсталация, настройка и пускане в експлоатация на WiFi системи в девет училища в гр.Варна

Проект "ИКТ в Образованието" на МОН по линия на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” на Европейския социален фонд (ЕСФ)

Инсталация, настройка и пускане в експлоатация на WiFi система:
IV ЕГ "Фредерик Жолио Кюри" -  9010 гр. Варна, спирка "Почивка"
ПГ по строителство, архитектура и геодезия "Васил Левски" - 9009 гр. Варна, бул. "Сливница" № 189
Трета природоматематическа гимназия "Академик Методий Попов" - 9000 гр. Варна, бул. " Владислав Варненчик" № 80
ПГ по горско стопанство и дървообработване "Николай хайтов" - 9009 гр. Варна, ул. "Орех" № 11
ПГ по електротехника - 9009 гр. Варна, ул. "Върба" № 24
Първа езикова гимназия - 9010 гр. Варна, ул. „Подвис” №29
Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх" - 9010 гр. Варна, ж.к. "Чайка"


Профилактика и надграждане на WiFi система
СОУ "Св. Климент Охридски" - 9000 гр. Варна, ул. "Михаил Колони" № 10
Осмо СОУ "Ал. С. Пушкин" - 9000 гр. Варна, ул. "Проф. Н. Державин" № 12

 

Join us on Facebook

.

Дистанционно обучение

Морска Правоспособност
Oнлайн тестове за самоподготовка за входните нива при сертифициращите изпити за различните функции.
CINEMA 4D
Kурс за обучение с популярната система за визуализиране.
SolidWorks
Дистанционен курс на обучение "3D моделиране със SolidWorks".
Copyright © 2009-2018 Resonance.BG Ltd.
Google Analytics Alternative