Смяна на батерии и калибриране на UPS - Защо UPS
Начало на статията
Смяна на батерии и калибриране на UPS
Защо UPS
Всички страници

Непрекъсваемо захранване (UPS) е необходимо ако живеете в район, където има проблеми с електрозахранването, особено ако имате mail/DNS/Web сървър, който трябва да работи 24/7.

Всички са уязвими на прекъсвания, причинени от бури и други природни феномени и трябва да защитават своя софтуер и хардуер.

Какво правят непрекъсваемите токозахранващи устройства:

 • Предпазват апаратурата от токови удари по мрежата;
 • Осигуряват допълнително филтриране на смущения (високочестотни и/или нискочестотни) от мрежата към защитаваната апаратура и от защитаваната апаратура към основната мрежа;
 • Захранват апаратурата с напрежение със стабилна честота;
 • Захранват защитаваната апаратура с напрежение с подходяща стойност и форма, когато основното мрежово напрежение е извън определените параметри. Тук се включат както понижаване или повишаване на мрежовото напрежение, така и неговото пропадане (изчезване) за по-къси или по-дълги интервали от време;
 • Когато UPS е на път да се изчерпи, организира изключване на компютъра ви, така че да не повреди дисковите файлови системи.

В допълнение, някои UPS осигуряват следните функции:

 • Автоматично изключване на оборудването при продължително спиране на електрозахранването;
 • Наблюдение и регистриране на състоянието на захранването;
 • Рестартират оборудването след дълго прекъсване на захранването;
 • Показват на напрежението на линията;
 • Алармира при определени условия за грешки;
 • Осигуряват комуникация с персонала, наблюдаващ и/или поддържащ апаратурата, комуникация със защитаваната апаратура, ако тя е способна да поддържа такава, комуникация с други апарати;
 • Осигуряват дозареждане и следене на състоянието на буферните акумулаторни батерии (БАК), които осигуряват захранването на апаратурата при отпадане на основното мрежово напрежение. Това може да включва не само измерване и регистриране на напрежението, но и на температурата им, броя на циклите на заряд и разряд, продължителността на експлоатацията и други важни за надеждността им параметри.

  

Посетете ни във Фейсбук

.

Дистанционно обучение

Морска Правоспособност
Oнлайн тестове за самоподготовка за входните нива при сертифициращите изпити за различните функции.
CINEMA 4D
Kурс за обучение с популярната система за визуализиране.
SolidWorks
Дистанционен курс на обучение "3D моделиране със SolidWorks".
Copyright © 2009-2018 Resonance.BG Ltd.
Google Analytics Alternative