Работа със сървъри

   Работата със сървърите включва наблюдението на всички сървъри на Клиента. Сървърите, които осигуряват директорийната услуга са жизнено важни за работата на всички компютри и потребители в мрежата. Това се прави ежедневно - преглеждат се дневниците на събитията на всички сървъри с цел предварително откриване на проблеми и евентуални компромиси в сигурността на ИТ - инфраструктурата. Периодично се прави архив на директорията с цел въстановяване от проблеми. Включва също пренастройването на различни услуги, предоставяни от сървърите и директорията при евентуални промени в организацията на работа на Клиента.   

 • Инсталиране и настройка на домейнова структура в локалната мрежа на фирмата.
 • Разпределяне правата и организация на достъпа към общите ресурси на мрежата.
 • Въвеждане на вътрешна система за безопасност на политиката на работа в мрежата на фирмата.
 • Инсталиране/ настройване на мрежова антивирусна защита и автоматичното и обновяване.
 • Настройване  достъпа на отделните потребители в локалната мрежа до интернет.
 • Организиране на система за защита от неразрешен достъп към локалната мрежа на клиента от външни потребители от интернет мрежата.
 • Настройки на пощенския сървър на фирмата.
 • Инсталиране/ настройване на система за резервно копиране на важни данни за фирмата.
 • Замяна на повреден хардуер (стойността на повредената част се заплаща отделно) и диагностика на повредата с препоръки за ремонт.
 • Профилактика.
 • Препоръки за обновяване на оборудването.
 • Консултации за избор, закупуване и внедряване на нов софтуер.

 

 

Посетете ни във Фейсбук

.

Дистанционно обучение

Морска Правоспособност
Oнлайн тестове за самоподготовка за входните нива при сертифициращите изпити за различните функции.
CINEMA 4D
Kурс за обучение с популярната система за визуализиране.
SolidWorks
Дистанционен курс на обучение "3D моделиране със SolidWorks".
Copyright © 2009-2018 Resonance.BG Ltd.
Google Analytics Alternative